blank

Komentáře

ke článku: Fouskové mají svůj vlastní dům
ze dne 17.08.2017, autor článku: Ing. Irena Málková

Komentář ze dne: 17.08.2017 20:27:54     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Lucka Ústí (Lucie.medkova@seznam.cz)
Titulek: Pomoc uklid
Dobrý den přeji. Udělali jste nám obrovskou radost. To je skvělá zpráva. Jste úžasné. Víkend 27.,28.jsem v práci, ale v neděli bych měla být max do jedné, tak pak ráda přijedu pomoc. Lucka Medková

Komentář ze dne: 15.10.2017 18:27:31     Reagovat
Autor: neregistrovaný - IKA (ikarosicka@seznam.cz)
Titulek: DŮM JSTE VYMÁMILI OD UMÍRAJÍCÍ !


Dům jste vymámili od umírající ženy a to dva dny před její smrtí. Opravdu si myslíte, že vám to přinese štěstí ?

Komentář ze dne: 15.10.2017 19:39:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Lenka Š. (@)
Titulek: Re: DŮM JSTE VYMÁMILI OD UMÍRAJÍCÍ !
Paní Rosická, vy by jste se měla nechat vyšetřit. Spolek Fousek paní majietlku vůbec neznal. Zjistěte si fakta, než někoho začnete napadat.

Komentář ze dne: 16.10.2017 20:45:44     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Irena M. (@)
Titulek: Požadavek na veřejnou omluvu
Vážená paní Ivo Rosická, pokud do 3 dnů nezveřejníte na těchto stránkách veřejnou omluvu, kde uvedete, že vámi zde prezentované informace jsou lživé, podáme společně s Fousek z. s. žalobu za pomluvu a poškození dobrého jména Fousek z. s. i jména mého. Součastně s uvedenou žalobou budeme požadovat finanční odškodnění za způsobenou újmu. Irena Málková, předsedkyně Fousek z. s.

Komentář ze dne: 22.11.2017 23:14:22     Reagovat
Autor: neregistrovaný - IKA (ikarosicka@seznam.cz)
Titulek: Omlouvám se Fousku a lidem kolem
Omlouvám se Fousku a lidem kolem

.........Dům jste vymámili od umírající ženy a to dva dny před její smrtí. Opravdu si myslíte, že vám to přinese štěstí ? .....

1) Omlouvám se - dům jste nevymámili od naší umírající tety Hany Ostroveršenkové dva dny před její smrtí, ale pár dní před její smrtí. Dva dny před její smrtí, jste za ní byli (nebo lidé, kteří vám se získáním domu pomáhali - neznám všechny členy Fousku ) s notářkou, podepsat pro vás důležité podkady. DŮKAZ - NOTÁŘSKÝ ZÁPIS Z NEMOCNICE V DUCHCOVĚ.

2) Omlouvám se za slovo vymámili. Ale nebýt kolem toho mnoho podivných věcí například, že naše teta měla v tu dobu na dům kupce za 1 600 000 Kč, tak bych toto slovo nenapsala.To, že jste dům získali od umírající - sami potvrzujete - CITUJI : Už je to rok, co se jedna moc hodná duše, paní Hanička Ostroveršenková, rozhodla před svojí smrtí darovat našemu Fouskovi svůj zhruba 70 % podíl na domě v Krupce. KONEC CITACE

Souhlasím s paní Jitkou Baierovou - zvládla jste paní Ireno Málková - prakticky nemožné.

3) Dále se omlouvám, že jsme vám s mou sestrou své podíly také nenechaly zadarmo.Omlouvám se, že jsme hloupé, tupé, arogantní, nenávistné s nezájmem a lakotou.

Pozůstalá Iva Rosická, PRVOROZENÁ DCERA BOHDANA OSTROVERŠENKA - ZAKADATELE A DIRIGENTA BRIXIHO KOMORNÍHO ORCHESTRU V TEPLICÍCH, KTERÝ MÁ V KRUPCE PAMĚTNÍ DESKU.

Komentář ze dne: 23.11.2017 07:28:45     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Irena M. (@)
Titulek: vyjádření
Paní Rosická, k vaší "omluvě", která není omluvou, ale dalším útokem, kdy nadále pokračujete v uvádění lživých nformací, se vyjadřovat nebudu. Případem se v současné době již zabývá jiný subjekt.

Komentář ze dne: 23.11.2017 08:37:04     Reagovat
Autor: neregistrovaný - IKA (ikarosicka@seznam.cz)
Titulek: Ještě omuva Fousku a všem lidem kolem
Ještě omuva Fousku a všem lidem kolem

....To, že jste dům získali od umírající ...........

OPRAVA : To, že jste svůj zhruba 70% podíl na domě v Krupce získali od naší tety Hany Ostroveršenkové před její smrtí - sami potvrzujete - CITUJI : Už je to rok, co se jedna moc hodná duše, paní Hanička Ostroveršenková, rozhodla před svojí smrtí darovat našemu Fouskovi svůj zhruba 70 % podíl na domě v Krupce. KONEC CITACE

Komentář ze dne: 23.11.2017 09:36:04     Reagovat
Autor: [sikova] - Lenka Š. (lsikova@seznam.cz)
Titulek: Re: Ještě omuva Fousku a všem lidem kolem
A na tom, že se někdo rozhodl něco darovat, je něco špatného? Nějak tomu celému nerozumím...

Komentář ze dne: 23.11.2017 10:26:16     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Michaela Baierová (@)
Titulek:
Dobrý den,

v reakci na výše uvedené si na tomto místě dovoluji poznamenat, že mám za to, že k danému tématu zde bylo již vyřčeno příliš mnoho domněnek a názorů, jejichž autorství ani morální hodnotu mi nepřísluší posuzovat, mám však za to, že je nanejvýše vhodné, aby došlo k reakci na obsah předmětných sdělení, která jsou výrazně mystifikační, což zcela evidentně plyne z neznalosti a hlubokého nepochopení předmětné záležitosti pisatelem.

Své sdělení rozdělím do dvou částí.

Předně fakta k dané věci:

1. Paní Hana Ostroveršenková, manželka pana Ostroveršenka, zemřelého v roce 2013, byla dospělá, svéprávná, velmi inteligentní, racionální a laskavá žena. Paní Hana Ostroveršenková si byla plně vědoma závažnosti svého oknologického onemocnění, byla srozuměna s tím, že brzy zemře. Stejně tak si byla plně vědoma toho, že nemá žádných zákonných dědiců, pouze jednu dědičku ze závěti (a touto nebyla ani pisatelka výše zmíněných komentářů, ani nikdo jí příbuzný). Dále si byla vědoma, že vlastní podíl na nemovitosti, ve které po většinu svého života žila se svým manželem, současně si byla vědoma toho, že nemovitost, ani jiné statky po své smrti nikterak nevyužije a závětní dědička o ně zájem nejeví.
2. Paní Hana Ostroveršenková se zcela racionálně a dobrovolně rozhodla naložit se svým podílem na nemovitosti tak, jak učinila, tedy že jej darovala spolku na ochranu zvířat. Je smutným obrazem společnosti, že takové nezištné a morálně čisté jednání v dnešní době mnoho li

Komentář ze dne: 23.11.2017 10:27:49     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Michaela Baierová (@)
Titulek:
lidí překvapuje, a jak je bohužel vidět, nezřídka kdy i pohoršuje.
3. Paní Hana Ostroveršenková předmětný právní úkon, tedy darování svého podílu na nemovitosti, učinila za plného vědomí, z vlastní vůle, přičemž byla k tomuto duševně zcela způsobilá. Jakékoli jiné tvrzení o jejím duševním stavu a rozpoložení, považuji za hlubokou urážku její památky, nadto od osob, se kterými dlouhodobě nebyla v kontaktu, které na místě v době daného jednání nebyly, ani paní Ostroveršenkovou řádně neznaly. Nad rámec je třeba poznamenat, že obecné tvrzení či naznačování toho, že osoba vyššího věku, trpící onkologickým onemocněním je ve svých rozhodnutích automaticky cizími osobami ovladatelná a postrádá tak samostatný rozhodovací prvek a úsudek, je velmi nevhodné a urážlivé.
4. Paní Hana Ostroveršenková nedarovala svůj podíl na nemovitosti notářským zápisem v nemocnici v Duchcově. K předmětnému právnímu úkonu – darování, došlo v Krupce, v místě jejího bydliště, a o týden dříve, než byla paní Ostroveršenková převezena do zařízení v Duchcově.

Komentář ze dne: 23.11.2017 10:28:27     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Michaela Baierová (@)
Titulek:
5. Členové spolku Fousek z.s., ani žádné jiné osoby jednající jejich jménem paní Hanu Ostroveršenkovou v zařízení v Duchcově před jejím skonem nenavštívili. Paní Hanu Ostroveršenkovou pravidelně, až do dne její smrti navštěvovali pouze její blízcí.
6. Ohledně použitého slovníku pisatele je nutno zmínit lingvistický význam slova „vymámit“: mámením, lživým předstíráním získat; vyloudit, vylákat. Je tedy nepochybné, že použitý pojem „vymámit“ neodpovídá v daném případě realitě, je tedy lživý.
7. Zjištěná hodnota předmětné nemovitosti (tedy celé nemovitosti, nikoli jen 2/3 podílu paní Hany Ostroveršenkové) byla znaleckým posudkem stanovena na částku 565.570,- Kč, cena obvyklá byla stanovena na částku 460.000,- Kč. Oslovené lokální realitní kanceláře odhadly tržní cenu nemovitosti na maximální částku 800.000,- Kč.
8. Spoluvlastníci předmětné nemovitosti nejprve požadovali za podíl každé 1/6 z nemovitosti částku 266.666,- Kč, po opakovaných jednáních přistoupili na finální kupní cenu za podíl každé 1/6 ve výši 125.000,- Kč.
9. Od spoluvlastníků nemovitosti nikdo nic bezplatně nepožadoval ani neočekával.

Komentář ze dne: 23.11.2017 10:29:01     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Michaela Baierová (@)
Titulek:
Dále již jen sdělení pisateli:
Milá paní Rosická (pokud jste to skutečně Vy), nebudu Vás zde přemlouvat, abyste do budoucna zanechala zveřejňování lživých komentářů, jste dospělá, předpokládám i svéprávná osoba, která si možné následky svého jednání musí vyhodnotit sama. Žádám Vás však o to, abyste si již nikdy do úst nebrala paní Jitku Baierovou, mou milovanou matku, kterou neznáte, paní Irenu Málkovou, mou blízkou přítelkyni, kterou neznáte a paní Hanu Ostroveršenkovou, která byla rovněž mou blízkou přítelkyní, a kterou si Vy zcela scestně a nepochopitelně dovolujete titulovat „tetou“, byť tato žádnou Vaší tetou, ani jakkoli jinak spřízněnou osobou nebyla (paní Hana Ostroveršenková byla druhou manželkou Vašeho otce a ve Vašem zájmu a pro klid její duše tady Vaše otřesné chování vůči ní rozebírat nebudu). Všechny tři výše jmenované ženy jsou mými osobami blízkými a důrazně tedy trvám na tom, abyste je přestala jakkoli zmiňovat ve svých vyjádřeních.
Michaela Baierová, PŘÍTELKYNĚ PANA BOHDANA OSTROVERŠENKA, TEMPERAMENTNÍHO, UPŘÍMNÉHO A MORÁLNĚ ČISTÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ ZANECHAL HLUBOKOU „PAMĚTNÍ DESKU“ V SRDCÍCH VŠECH SVÝCH OPRAVDOVÝCH PŘÁTEL A BLÍZKÝCH

Komentář ze dne: 27.11.2017 16:11:28     Reagovat
Autor: neregistrovaný - IKA (ikarosicka@seznam.cz)
Titulek: ODPOUŠTÍM A TÉŽ ŽÁDÁM O ODPUŠTĚNÍ.
FOUSKU A VŠEM LIDEM KOLEM, KTERÝCH SE TO TÝKÁ :
OMLOUVÁM SE A Z CELÉHO SRDCE VÁM ODPOUŠTÍM A TÉŽ ŽÁDÁM O ODPUŠTĚNÍ.


Moje nynější a OPRAVDOVÁ A UPŘIMNÁ OMLUVA pramení z posledního komentáře od paní Michaely Baierové, přítelkyně mého tatínka Bohdana Ostroveršenka.

Omouvám se za mou nedůvěru a prostořekost. Bylo to způsobeno asi špatnou komunikací. V dnešní době plné podvodníků a lumpů se mi snad nemůže nikdo divit, že jsem vás (Fouska) naházela do jednoho pytle. Jak jsem psala výše, kolem mé tety Hany Ostroveršenkové ( tetou jsem jí nazývala s jejím souhlasem víc jak 40 let ) a darováním 70% jejího podílu na domu po tatínkovi, bylo mnoho otazníků a nejasností, které mi nedaly spát. Přísahám, že se mi nejednalo o podíl na domě od tety Hany a to z toho důvodu, že jsme si spolu po smrti tatínka přestaly rozumět. ( Nemoha jsem jí odpustit, že ani mě, ani mou dceru, ani mou sestru nenapsala na ÚMRTNÍ LIST tatínka a že bez toho, aniž by se poradila s námi - s rodinou, zakázala udělat tatínkovi pohřeb. V tuto dobu, kdy jsem byla zoufalá a plná bolesti a nepochopení, jsem tetě Haně napsala moc ošklivý dopis.

Věděla jsem, že teta Hana uspořádá tatínkovi na rozloučenou krásnou ZÁDUŠNÍ MŠI. Moje srdce se však s mým tatínkem chtělo rozloučit ještě před jeho spálením. Cesta byla nesmírně trnitá, ale nakonec jsem to dokázala a 5 minut před jeho spálením, jsem se i přes zákaz tety s tatínkem v Mostě rozloučila.

Ale ani po tom náš vztah s tetou Hanou už nebyl nikdy dobrý.

Komentář ze dne: 27.11.2017 16:16:43     Reagovat
Autor: neregistrovaný - IKA (ikarosicka@seznam.cz)
Titulek: ODPOUŠTÍM A TÉŽ ŽÁDÁM O ODPUŠTĚNÍ.
Ale ani po tom náš vztah s tetou Hanou nebyl nikdy dobrý. Tím chci říci, že jsem s jejím dědictvím nikdy nepočítala. Věděla jsem ale, že si teta Hana moc přála, aby se dům prodal.

Na tom, že teta Hana svůj podíl někomu darovala, ( Fousku) by nebylo nic divného., kdyby ale v tu dobu nebyl na dům velice vážný kupec za 1 600 000 Kč, kterému banka schválila úvěr! Nešlo mi do hlavy, proč by stařenka nechtěla peníze za svůj podíl - kolem milónu korun ? Mohla by si tím platit ošetřovatelky, léky, mohla by finančně pomoci i Fousku atd.

Váížená paní Beierová - Vy jste napsala, že teta o tom, že brzy zemře věděla. A tím se mi vysvětllilo, proč jí ani na těch penízích z PRODEJE domu nezáleželo a proč se rozhodla svůj 70% podíl darovat.
Škoda, že jsem tuto informaci neměla dříve, mohli jsme se všichni ušetřit mnoho nepěkného.

Po tomto vysvětlení se z celého srdce omlouvám a přeji Fousku, aby jim dům po mém tatínkovi a mé tetě Haně sloužil k jejich radosti..


Ještě jednou se za vše moc omouvám a přeji všem - jen to nejlepší

Iva Rosická

PS. Jestli mi odpustíte mou nedůvěřivost a bojovnost, na dům mám krásné vzpomínky, zvířata miluji a tak bych vám - Fousku velice ráda pomohla. Mám dva šikovné chlapy, tak není problém je přivézt.
Tel. 736 408 446

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank